Art. 11. - Turcja-Polska. Umowa Handlowa. Lozanna.1923.07.23.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.39.409

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 1924 r.
Art.  11.

Układające się Strony zapewniają sobie nawzajem na swych terytoriach we wszystkim co się tyczy wszelkich formalności administracyjnych lub innych niezbędnych dla stosowania postanowień, zawartych w niniejszej Umowie, traktowanie na stopie narodu najbardziej uprzywilejowanego.