§ 3. - Tryb postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na I rok studiów do szkół wyższych na rok szkolny 1951/52.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.31.246

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1951 r.
§  3.
1.
Doboru kandydatów na wydziały (oddziały, kierunki studiów, studia specjalne) dokonuje komisja dla doboru kandydatów spośród tych osób, które przeszły przez wstępną kwalifikację w szkolnych komisjach rekrutacyjnych oraz w powiatowych (miejskich, dzielnicowych) komisjach rekrutacyjnych, powołanych przez prezydia rad narodowych.
2.
Wstępna kwalifikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne i powiatowe komisje rekrutacyjne nie dotyczy kandydatów wymienionych w § 9 lit. a), d) i e).
3.
Kandydaci - absolwenci szkół średnich z lat ubiegłych podlegają wstępnej kwalifikacji jedynie przez powiatowe komisje rekrutacyjne.