§ 2. - Tryb postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na I rok studiów do szkół wyższych na rok szkolny 1951/52.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.31.246

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1951 r.
§  2.
Podstawą przyjęcia na pierwszy rok studiów na wszystkich wydziałach (oddziałach, kierunkach studiów, studiach specjalnych) w szkołach wyższych podległych Ministrom: Szkół Wyższych i Nauki, Oświaty, Zdrowia oraz Sprawiedliwości jest egzamin wstępny.

Wyjątki od tej zasady określa § 9 niniejszego rozporządzenia.