§ 17. - Tryb i sposób udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2398

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.
§  17. 
Komórka organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości właściwa w zakresie obsługi zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z organizacją egzaminu komorniczego przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.