[Egzekucja obowiązków wynikających z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej] - Art. 9u. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 9u. - [Egzekucja obowiązków wynikających z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  9u.  [Egzekucja obowiązków wynikających z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej]

Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.