[Zakaz nakładania dodatkowych obowiązków] - Art. 9ae. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 9ae. - [Zakaz nakładania dodatkowych obowiązków] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  9ae.  [Zakaz nakładania dodatkowych obowiązków]

Nie można uzależnić wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej od spełnienia świadczeń lub warunków nieprzewidzianych obowiązującymi przepisami.