[Obowiązki zarządcy wobec organizatora publicznego transportu kolejowego] - Art. 5b. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 5b. - [Obowiązki zarządcy wobec organizatora publicznego transportu kolejowego] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  5b.  [Obowiązki zarządcy wobec organizatora publicznego transportu kolejowego]

Na wniosek organizatora publicznego transportu kolejowego zarządca przygotowuje i przedstawia informacje:

1)
niezbędne do opracowania projektu planu transportowego;
2)
dotyczące przepustowości infrastruktury danej trasy i standardu jakości dostępu danej linii kolejowej oraz zakres planowanych remontów oraz inwestycji infrastruktury kolejowej służące do określenia warunków umowy o świadczenie usług publicznych.