[Niespełnanie przez specyfikacje europejskie wymagań w zakresie interoperacyjności systemu kolei] - Art. 25sa. - Transport... - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 25sa. - [Niespełnanie przez specyfikacje europejskie wymagań w zakresie interoperacyjności systemu kolei] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  25sa.  [Niespełnanie przez specyfikacje europejskie wymagań w zakresie interoperacyjności systemu kolei]

Jeżeli obowiązujące specyfikacje europejskie nie spełniają zasadniczych wymagań systemu kolei, Prezes UTK informuje o tym Komisję Europejską.