[Przekazywanie Agencji Kolejowej UE certyfikatów wydawanych przez jednostkę notyfikowaną] - Art. 25ic. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 25ic. - [Przekazywanie Agencji Kolejowej UE certyfikatów wydawanych przez jednostkę notyfikowaną] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  25ic.  [Przekazywanie Agencji Kolejowej UE certyfikatów wydawanych przez jednostkę notyfikowaną]

Jednostka notyfikowana przekazuje Agencji certyfikaty weryfikacji WE podsystemów, certyfikaty WE zgodności składników interoperacyjności oraz certyfikaty WE przydatności do stosowania składników interoperacyjności niezwłocznie po ich wydaniu.