[Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru] - Art. 22ae. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 22ae. - [Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  22ae.  [Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru]

Prezes UTK wykreśla przedsiębiorcę z rejestru, o którym mowa w art. 22a ust. 1 pkt 2, także na jego wniosek lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.