[Działalność jednostek oceniających] - Art. 17c. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 17c. - [Działalność jednostek oceniających] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  17c.  [Działalność jednostek oceniających]

Jednostki oceniające, o których mowa w art. 3 pkt 14 rozporządzenia 402/2013, wykonują działalność określoną w przepisach tego rozporządzenia na podstawie certyfikatu akredytacji wydanego zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.