Termin pierwszych wyborów do Sejmu i Senatu na zasadzie nowej ordynacji wyborczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.66.592

Akt utracił moc
Wersja od: 18 sierpnia 1922 r.

UCHWAŁA
z dnia 28 lipca 1922 r.
o terminie pierwszych wyborów do Sejmu i Senatu na zasadzie nowej ordynacji wyborczej.

W wykonaniu art. 3 ustawy przechodniej z dn. 18 maja 1921 r. do ustawy konstytucyjnej (Dz. U. R. P. № 44 poz. 258) Sejm Ustawodawczy oznacza termin wyborów do Sejmu na zasadzie nowej ordynacji wyborczej na niedzielę, dnia 5 listopada 1922 r., a wyborów do Senatu na następną niedzielę, dnia 12 listopada 1922 r. i poleca Panu Naczelnikowi Państwa, aby na podstawia tej uchwały, która ma być ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zarządził pierwsze wybory do Sejmu i Senatu na zasadzie nowej ordynacji wyborczej.