§ 1. - Taksa za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.28.116

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1947 r.
§  1.
Za doręczenie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych pobiera się opłatę w wysokości 15 zł za każde doręczenie.