Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.19.159

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.
§  26. Taksa niniejsza powinna być wywieszona w kancelarji notarjusza w miejscu widocznem i dostępnem.