Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.19.159

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.
§  22. Za czynności komisarza sądowego, niewymienione w paragrafie poprzedzającym, notarjusz pobiera wynagrodzenie określone przez sąd z uwzględnieniem wymaganego dla nich nakładu pracy i czasu.