Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.19.159

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.
§  16. Czynności dokonane w miejscu, w którem notarjusz obowiązany jest odbywać perjodyczne roki, lub w którem jest ustanowiony zastępcą, uważa się za dokonane w kancelarji.