Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.19.159

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.
§  13. Za napisanie i poświadczenie wypisu lub odpisu aktu, nie wyłączając odpisów, które notarjusz winien z urzędu przesłać innym władzom - wynagrodzenie wynosi za każdą stronicę 2 zł

najmniej jednak 5 zł

Za stronicę uważa się 25 wierszy pisma po 45 liter w wierszu na stronicy arkusza aktowego.

Stronicę rozpoczętą liczy się za całą.