Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.19.159

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.
§  12. Wynagrodzenie wynosi:
a) za poświadczenie zgodności odpisu z oryginałem (widymowanie)

za każdą stronicę 1 zł

lecz najmniej 5 zł

Za stronicę uważa się 25 wierszy pisma po 45 liter w wierszu na stronicy arkusza aktowego.

Stronicę rozpoczętą liczy się za całą.

b) za poświadczenie wyciągu z ksiąg handlowych od pierwszej pozycji 5 zł

za każdą następną 10 gr

c) za poświadczenie daty okazania dokumentu 15 zł
d) za wydanie świadectwa życia:

1) w celu otrzymania emerytury lub zaopatrzenia 1 zł

2) w innym celu 10 zł

e) za spisanie protokółu składu dokumentu wraz z wydaniem poświadczenia

składu 15 zł

f) za przechowanie dokumentów łącznie ze spisaniem protokółu o dokonaniu wydania rocznie po 24 zł

Należność winna być uiszczana za 3 miesiące zgóry a rozpoczęty kwartał liczy się za cały.

g) za osobiste złożenie w sądzie dokumentu, w szczególności rozporządzenia ostatniej woli przechowywanego w aktach notarjusza 15 zł
h) za zezwolenie przejrzenia aktu notarjalnego 3 zł
i) za poświadczenie o istnieniu aktu notarjalnego 3 zł
j) za przyjęcie, przechowanie i wydanie pieniędzy lub papierów wartościowych celem wypłaty osobom trzecim na rachunek zlecającego przy wartości:

do 1.000 zł włącznie 1 %

ponad 1.000 zł do 10.000 zł:

za pierwsze 1.000 zł 10 zł

od reszty 1/2 %

ponad 10.000 zł - za pierwsze 10.000 zł 55 zł

od reszty 1/4 %

najmniej jednak 10 zł