Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.19.159

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.
§  10. Wynagrodzenie wynosi:
a) za dokonane zaofiarowanie zapłaty i prócz tego od zaofiarowanej sumy jedna dziesiąta część opłaty stosunkowej przewidzianej w § 2 20 zł
b) za zakomunikowanie oświadczeń jednej strony drugiej 15 zł
c) gdy jednobrzmiące oświadczenia zakomunikowano kilku osobom, mieszkającym w tym samym domu, to za poświadczenie takiego zakomunikowania każdej osobie poza pierwszą 5 zł
d) za zaprotokółowanie odpowiedzi na zakomunikowane oświadczenie lub za wydanie poświadczenia o dokonanem zakomunikowaniu 5 zł