§ 2. - Taksa dla pisarzy hipotecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.26.264

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 1938 r.
§  2.
Aż do czasu wprowadzenia złotych jako środka płatniczego, opłaty obliczone w złotych uiszczane .będą w markach polskich według kursu franka złotego obowiązującego w okresie uiszczenia opłaty. W okresie od. dnia 1 do dnia 15 każdego miesiąca obowiązywać będzie dla złotego w zakresie opłat hipotecznych kurs franka złotego z dnia 28 poprzedniego miesiąca, - w okresie od dnia 16 do końca miesiąca - kurs z dnia 13 tegoż miesiąca, ogłaszany przez Ministra Skarbu na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 127, poz. 1044).

Jeśli z przeliczenia należnej sumy złotych na marki polskie dokonanego przy wpłacie opłaty wyniknie suma marek polskich niepodzielna przez 10.000, a zarazem cztery ostatnie cyfry tworzą liczbę 5.000 lub więcej, to zaokrągla się je wzwyż do kwoty podzielnej przez 10.000; jeśli ostatnie cztery cyfry tworzą liczbę niższą niż 5.000, to cyfry te zastępuje się zerami.