Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2017 r.
§  1.  Minister - Członek Rady Ministrów, zwany dalej "ministrem", wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów.