[Zwrot składek w związku z przekroczeniem kwoty ograniczenia] - § 8. - Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na... - Dz.U.2017.1949 t.j. - OpenLEX

§ 8. - [Zwrot składek w związku z przekroczeniem kwoty ograniczenia] - Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1949 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2022 r.
§  8.  [Zwrot składek w związku z przekroczeniem kwoty ograniczenia]
Zakład zwraca składki obliczone i przekazane od nadwyżki ponad kwotę ograniczenia w terminie 30 dni od złożenia przez płatnika składek deklaracji rozliczeniowych korygujących i imiennych raportów miesięcznych korygujących, złożonych w związku z przekroczeniem kwoty ograniczenia. Po otrzymaniu zwrotu nadwyżki płatnik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić ubezpieczonemu finansowaną przez niego część składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.