§ 17. - Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.9.46

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1997 r.
§  17.
W wykonywaniu nadzoru pedagogicznego nad realizacją programu szkolenia sportowego w szkołach mistrzostwa sportowego zasięga się opinii polskiego związku sportowego, działającego w danej dyscyplinie lub dziedzinie sportu, a w wykonywaniu nadzoru pedagogicznego nad realizację programu szkolenia sportowego w klasach i szkołach sportowych można zasięgać opinii takiego związku.