§ 32. - Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.718

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 września 2023 r. do: 31 grudnia 2027 r.
§  32.  25
1. 
Przedsiębiorstwo energetyczne wyodrębnia w fakturze wystawionej odbiorcy ciepła opłaty obliczone na podstawie cen lub stawek opłat ustalonych przez:
1)
to przedsiębiorstwo w taryfie dla ciepła;
2)
inne przedsiębiorstwa energetyczne, z którymi prowadzi rozliczenia w obrocie ciepłem.
2. 
Przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające ciepło zapewnia odbiorcy końcowemu dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych mu faktur.
25 § 32 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.158) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 kwietnia 2021 r.