§ 7. - Szczegółowe zasady działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.369

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2013 r.
§  7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.