§ 5. - Szczegółowe zasady działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.369

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2013 r.
§  5.
1.
Zadania, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, w sposób określony w § 1 ust. 3 i 4, biblioteki realizują od dnia 1 stycznia 2016 r.
2.
Biblioteki mogą realizować zadania, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, w sposób określony w § 1 ust. 3 i 4, do dnia 31 grudnia 2015 r.