§ 4. - Szczegółowe zasady działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.369

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2013 r.
§  4.
Biblioteki działają przez cały rok i są placówkami, w których nie są przewidziane ferie szkolne.