§ 2. - Szczegółowe zasady działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.369

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2013 r.
§  2.
1.
Biblioteką kieruje dyrektor.
2.
W bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy.
3.
W bibliotece mogą być zatrudnieni inni specjaliści oraz pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi.