§ 5. - Szczegółowe wymagania weterynaryjne w handlu zwierzętami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.142.1512

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2004 r.
§  5.
Bydło przeznaczone do uboju może być przedmiotem handlu, jeżeli:
1)
pochodzi ze stad urzędowo wolnych od gruźlicy oraz enzootycznej białaczki bydła;
2)
pochodzi z gospodarstw urzędowo wolnych od brucelozy - w przypadku buhajów.