§ 1. - Szczegółowe wymagania weterynaryjne w handlu zwierzętami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.142.1512

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2004 r.
§  1.
Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania weterynaryjne, w tym wymagania zdrowotne dla zwierząt, w handlu bydłem, świniami, owcami i kozami.