Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.837

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2020 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.