Rodzaje urządzeń technicznych. - Rozdział 1 - Szczegółowe określenie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi... - Dz.U.1962.6.20 - OpenLEX

Rozdział 1 - Rodzaje urządzeń technicznych. - Szczegółowe określenie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu oraz zakres tego dozoru nad poszczególnymi urządzeniami technicznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.6.20

Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 1962 r.

Rozdział  1.

Rodzaje urządzeń technicznych.

§  1.
W rozumieniu rozporządzenia:
1)
kotłami parowymi są naczynia ciśnieniowe, których zadaniem jest wytwarzanie z cieczy energetycznej pary o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego, przeznaczonej do użytkowania wewnątrz lub na zewnątrz naczynia,
2)
kotłami wodnymi są naczynia ciśnieniowe, których zadaniem jest podgrzewanie wody (w fazie ciekłej) bez zmiany jej stanu skupienia,
3)
stałymi zbiornikami ciśnieniowymi są naczynia samoistne lub stanowiące część aparatury lub innego urządzenia, służące jako zbiorniki do magazynowania lub stanowiące pomieszczenie dla cieczy lub gazów pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego, ustawione na stałe w danym miejscu pracy lub połączone trwale z takimi urządzeniami ruchomymi, które nie służą wyłącznie do transportu płynów zawartych w tych zbiornikach, z wyjątkiem zbiorników użytkowanych do magazynowania paliwa do napędu pojazdów, z którymi są trwale połączone,
4)
przenośnymi zbiornikami ciśnieniowymi są naczynia, zawierające ciecze lub gazy pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego, które:
a)
zmieniają swe miejsce w czasie między napełnieniem a opróżnieniem bądź
b)
są trwale połączone z urządzeniami ruchomymi, służącymi wyłącznie do transportu płynów zawartych w tych zbiornikach, bądź
c)
służą do magazynowania paliwa do napędu pojazdów, z którymi są trwale połączone,
5)
wytwornicami acetylenowymi są kompletne urządzenia (łącznie z przynależnymi zbiornikami, jak oczyszczacze, odwadniacze, płuczki itp., wraz z osprzętem, a w szczególności zabezpieczeniami), które służą do wytworzenia acetylenu w wyniku reakcji chemicznej między wodą i karbidem,
6)
dźwignicami są urządzenia o ruchu przerywanym, które służą do co najmniej pionowego przewożenia ładunków, a w szczególności:
a)
dźwigi służące do pionowego przewożenia ładunków w kabinach lub na platformach, poruszających się po prowadnicach w szybach całkowicie lub częściowo zamkniętych, z tym że dźwigami są również urządzenia składające się z szeregu kabin o ciągłym ruchu okrężnym w płaszczyźnie pionowej, przy czym na poszczególnych piętrach pasażerowie wchodzą i wychodzą z kabin podczas ich ruchu,
b)
suwnice, których zasadniczą konstrukcją nośną jest przejezdny po co najmniej jednoszynowym torze most (lub brama), po którym porusza się wózek z wciągarką do pionowego transportu ładunków,
c)
żurawie, których zasadniczą częścią nośną jest wysięgnik o ruchu obrotowym w płaszczyźnie poziomej lub pionowej albo też w obu płaszczyznach,
d)
wciągarki, których zasadniczą częścią składową jest wyposażony w bęben linowy lub łańcuchowy mechanizm do pionowego podnoszenia i opuszczania ładunków,
e)
wyciągi statków służące do podnoszenia obiektów pływających.