Świadectwa. - Rozdział 3 - Szczegółowe określenie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty. - Dz.U.1958.1.3 - OpenLEX

Rozdział 3 - Świadectwa. - Szczegółowe określenie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.1.3

Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 1970 r.

Rozdział  III.

Świadectwa.

§  7-15 4
(uchylone).
4 § 7-15 uchylone przez § 48 rozporządzenia z dnia 23 marca 1970 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz.U.70.7.59) z dniem 22 kwietnia 1970 r.