[Przedmiot regulacji] - Art. 1. - Szczególne zasady wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. - Dz.U.2021.2333 - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Szczególne zasady wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2333

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa zasady:

1)
działania Funduszu Cyberbezpieczeństwa, zwanego dalej "Funduszem";
2)
gromadzenia środków Funduszu;
3)
udzielania finansowania ze środków Funduszu;
4)
przyznawania świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5, osobom realizującym zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.