[Postępowanie egzekucyjne] - Art. 18. - Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku... - Dz.U.2021.1079 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Postępowanie egzekucyjne] - Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1079 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2021 r.
Art.  18.  [Postępowanie egzekucyjne]
1. 
Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. 
Egzekucję obowiązku wynikającego z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego przeprowadza się w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku.