Art. 21. - [Wejście w życie] - Szczególne zasady przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.827

Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 2020 r.
Art.  21.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.