Art. 2. - [Forma korespondencyjna głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2020 r.] - Szczególne zasady przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.827

Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 2020 r.
Art.  2.  [Forma korespondencyjna głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2020 r.]
1. 
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone w 2020 r. zostaną przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje również do ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych w 2020 r.
3. 
Głosowanie w drodze głosowania korespondencyjnego jest głosowaniem osobistym.
4. 
Wyborca głosujący w wyborach, o których mowa w ust. 1, nie składa wniosku o skorzystanie z możliwości głosowania korespondencyjnego.
5. 
Głosowanie odbywa się bez przerwy od godziny 6.00 do godziny 20.00.