Art. 19. - [Bezprawne otworzenie pakietu wyborczego lub koperty zwrotnej albo za ich bezprawne niszczenie] - Szczególne zasady przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.827

Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 2020 r.
Art.  19.  [Bezprawne otworzenie pakietu wyborczego lub koperty zwrotnej albo za ich bezprawne niszczenie]
1. 
Kto bez uprawnienia otwiera pakiet wyborczy lub zaklejoną kopertę zwrotną
-
podlega karze grzywny.
2. 
Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia niszczy pakiet wyborczy lub zaklejoną kopertę zwrotną