Art. 18. - [Kradzież karty do głosowania lub oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu lub za umieszczenie w skrzynce pocztowej podrobionych dokumentów] - Szczególne zasady przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.827

Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 2020 r.
Art.  18.  [Kradzież karty do głosowania lub oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu lub za umieszczenie w skrzynce pocztowej podrobionych dokumentów]
1. 
Kto kradnie kartę do głosowania lub oświadczenie, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 5
-
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. 
Tej samej karze podlega, kto umieszcza w nadawczej skrzynce pocztowej, o której mowa w art. 5 ust. 2, przerobioną lub podrobioną kartę do głosowania lub oświadczenie, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 5.