Art. 16. - [Zwolnienie operatora wyznaczonego z obowiązku świadczenia innych usług pocztowych w czasie wykonywania zadań związanych z wyborami korespondencyjnymi] - Szczególne zasady przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.827

Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 2020 r.
Art.  16.  [Zwolnienie operatora wyznaczonego z obowiązku świadczenia innych usług pocztowych w czasie wykonywania zadań związanych z wyborami korespondencyjnymi]

Operator wyznaczony, w czasie wykonywania zadań, o których mowa w niniejszej ustawie, zwolniony jest z obowiązku świadczenia innych usług pocztowych.