[Derogacja] - Art. 27. - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej... - Dz.U.2020.979 - OpenLEX

Art. 27. - [Derogacja] - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.979

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2020 r.
Art.  27.  [Derogacja]

Traci moc ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. poz. 827).