[Wykorzystanie elementów pakietu wyborczego wydrukowanych przed dniem wejścia w życie ustawy] - Art. 23. - Szczególne zasady... - Dz.U.2020.979 - OpenLEX

Art. 23. - [Wykorzystanie elementów pakietu wyborczego wydrukowanych przed dniem wejścia w życie ustawy] - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.979

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2020 r.
Art.  23.  [Wykorzystanie elementów pakietu wyborczego wydrukowanych przed dniem wejścia w życie ustawy]
1. 
Elementy pakietu wyborczego wydrukowane przed dniem wejścia w życie ustawy mogą zostać wykorzystane w wyborach przeprowadzanych na podstawie ustawy.
2. 
W przypadku braku możliwości wykorzystania elementów pakietu wyborczego, o którym mowa w ust. 1, zwłaszcza z powodu zarejestrowania kandydatów, którzy nie byli zarejestrowani w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Państwowa Komisja Wyborcza rozstrzyga, w drodze uchwały, o wykorzystaniu wybranych elementów pakietu wyborczego, o którym mowa w ust. 1.