[Wprowadzenie do obrotu lub oddanie do użytku wyrobu bez oznakowania] - Art. 89. - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku. - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 89. - [Wprowadzenie do obrotu lub oddanie do użytku wyrobu bez oznakowania] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  89.  [Wprowadzenie do obrotu lub oddanie do użytku wyrobu bez oznakowania]
1. 
Producent albo importer albo instalator, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób podlegający oznakowaniu CE, a w przypadku przyrządów pomiarowych także dodatkowemu oznakowaniu metrologicznemu, albo dystrybutor, który udostępnia na rynku taki wyrób, bez tego oznakowania, podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł.
2. 
Producent, który nie wypełnia obowiązku umieszczenia oznakowania CE, określonego w przepisach:
1)
art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub
2)
art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub
3)
art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/426

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł.

3. 
Importer, który nie wypełnia obowiązku zapewnienia umieszczenia oznakowania CE, określonego w przepisach:
1)
art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub
2)
art. 10 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub
3)
art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/426

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł.

4. 
Dystrybutor, który nie wypełnia obowiązku sprawdzenia oznakowania CE, określonego w przepisach:
1)
art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub
2)
art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub
3)
art. 10 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/426

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł.