[Traktowanie jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej jako osoby prawne w rozumieniu przepisów unijnych] - Art. 4d. -... - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 4d. - [Traktowanie jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej jako osoby prawne w rozumieniu przepisów unijnych] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  4d.  [Traktowanie jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej jako osoby prawne w rozumieniu przepisów unijnych]

Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za osoby prawne, o których mowa odpowiednio w art. 3 pkt 13-16 rozporządzenia (UE) 2016/424, art. 3 pkt 4-7 rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz art. 2 pkt 17-20 rozporządzenia (UE) 2016/426.