[Prezentacja wyrobu niezgodnego z wymaganiami na targach, wystawach i pokazach] - Art. 20. - Systemy oceny zgodności i nadzoru... - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Prezentacja wyrobu niezgodnego z wymaganiami na targach, wystawach i pokazach] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  20.  [Prezentacja wyrobu niezgodnego z wymaganiami na targach, wystawach i pokazach]
1. 
Wyrób niezgodny z wymaganiami może być prezentowany na targach, wystawach i pokazach przed wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku, w przypadku gdy przepisy szczególne dopuszczają taką możliwość.
2. 
Na wyrobie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się widoczne oznaczenie wyraźnie wskazujące, że wyrób nie spełnia wymagań i dopóki nie będzie ich spełniał, nie zostanie udostępniony na rynku ani oddany do użytku.