[Wyłączenie stosowania przepisów] - Art. 44zzzx. - System oświaty. - Dz.U.2022.2230 t.j. - OpenLEX

Art. 44zzzx. - [Wyłączenie stosowania przepisów] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r.
Art.  44zzzx.  [Wyłączenie stosowania przepisów]

Przepisów rozdziału 3b nie stosuje się do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.