[Wejście w życie ustawy] - Art. 68. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 68. - [Wejście w życie ustawy] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  68.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., z wyjątkiem art. 52, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.