[Zastosowanie przepisów dotychczasowych] - Art. 63. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 63. - [Zastosowanie przepisów dotychczasowych] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  63.  [Zastosowanie przepisów dotychczasowych]

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.