[Umieszczanie oznakowań podobnych do oznakowania zgodności] - Art. 47. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 47. - [Umieszczanie oznakowań podobnych do oznakowania zgodności] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  47.  [Umieszczanie oznakowań podobnych do oznakowania zgodności]

Kto umieszcza na wyrobie znak podobny do oznakowania zgodności, mogący wprowadzić w błąd użytkownika, konsumenta lub dystrybutora tego wyrobu,

podlega grzywnie.