[Kontrola przestrzegania sposobu prezentowania wyrobu na targach, wystawach i pokazach] - Art. 40m. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 40m. - [Kontrola przestrzegania sposobu prezentowania wyrobu na targach, wystawach i pokazach] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  40m.  [Kontrola przestrzegania sposobu prezentowania wyrobu na targach, wystawach i pokazach]

W przypadku gdy przepisy szczególne dopuszczają możliwość, przed wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku, prezentowania na targach, wystawach i pokazach oraz w innych miejscach wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami, organy wyspecjalizowane mogą przeprowadzać kontrolę przestrzegania sposobu ich prezentowania, określonego przez te przepisy.